پزشکی از راه دور (تله مدیسین)

جدیدترین فناوری ها در زمینه ارائه خدمات درمانی به منظور تامین بهتر سلامت افراد فارغ از زمان و مکان بهره گرفته می شود


پزشکی از راه دور (تله مدیسین) استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، جهت ارائه خدمات پزشکی به افرادی است که در فاصله ای دور از ارائه دهندگان خدمات  قرار دارند . لذا از جدیدترین فناوری ها در زمینه ارائه خدمات درمانی به منظور تامین بهتر سلامت افراد فارغ از زمان و مکان بهره گرفته می شود

اولین مزیت پزشکی از راه دور (تله مدیسین)، هم سطح شدن مناطق مختلف از لحاظ توزیع امکانات است، هنگامی که بوسیله تسهیلات پزشکی از ورای هزاران کیلومتر مناطق جغرافیای متفاوت، قابلیت دسترسی به اطلاعات مشابه فراهم میگردد، کیفیت مراقبت پزشکی در سطح گسترده ای بهبود خواهد یافت، زیرا قابلیت دسترسی به مراقبت های پزشکی خاص، در مناطق دوردست گسترش خواهد یافت
برقراری شبکه پزشکی از راه دور در مناطق وسیع و با تراکم جمعیتی کم و نیز در مناطق کوهستانی و سخت گذر، به خصوص در هنگام حوادث غیر مترقبه، بسیار ضروری به نظر می رسد . از مزایای این روش، میتوان به مواردی نظیر کنترل بیماری های مزمن، تشخیص، درمان، پیگیری، مشاوره و همچنین آموزش اشاره کرد. در این روش تمام اجزای مرتبط با سلامت با یکدیگر در ارتباط خواهند بود، از قبیل ارتباط بیمار با مرکز درمانی، مرکز درمانی با بیمارستان و حتی بیمارستان با بیمارستان تخصصی.
پزشکی از راه دور شامل زیرمجموعه های بسیار متنوعی است از جمله:
-    آموزش از راه دور
-    ارسال هشدارهای پزشکی از راه دور
-    تشخیص از راه دور
-    توانبخشی از راه دور
-    رادیولوژی از راه دور
-    پاتولوژی از راه دور
-    جراحی از راه دور
-    مراقبتهای پیشگیری از راه دور
-    پرونده شخصی سلامت
-    پرونده الکترونیک سلامت
استفاده از تکنولوژیهای پزشکی از راه دوریا تله مدیسین نه تنها دسترسی عمومی به خدمات بهداشتی و پزشکی را تسهیل می کند بلکه موجب افزایش میانگین طول عمر افراد در سطح کلان، بهبود کیفیت زندگی و کاهش هزینه های درمان می گردد.
پزشکی از راه دور به همراه استفاده از هوش مصنوعی دو شاخصه اصلی انقلاب پزشکی چهارم بین سالهای 2020 تا 2040 خواهند بود و بزودی چهره خدمات پزشکی در جهان را تغییر خواهند داد.

مطالب فوق توسط پزشکان و گروه علمی همراه سلامت بررسی و تایید شده است . همراه سلامت سامانه مراقبت شخصی برای تمام مردم ایران می باشد .
شما میتوانید با مراجعه به وبسایت "از متخصص بپرس" پرسش های خود را مطرح کنید یا نظریات و تجربیات خود را در اختیار دیگران بگذارید .

 

همراه سلامت, همکار سلامت,دانش همراه سلامت, تکنولوژی پزشکی

 

پزشکی از راه دور (تله مدیسین)

همراه سلامت, همکار سلامت,دانش همراه سلامت, تکنولوژی پزشکی 

پیوندها

دانش همراه سلامت