سندروم گیلن باره


 

سندروم گیلن باره (Guillain Barre syndrome) یک بیماری مربوط به عصبهای محیطی است. در این بیماری غشاء میلین اطراف عصبها تخریب می شود که به همین دلیل سرعت هدایت پیامها در عصب بسیار کاهش می یابد. از علائم آن کاهش تدریجی قدرت اندامها است که معمولاً از پاها شروع می شود و به تدریج بالا می رود. همچنین خواب رفتگی و اختلال حسی اندامها و بدن و تغییرات سیستم سمپاتیک مانند تپش قلب یا اختلالات ضربان قلب می تواند از علائم آن باشد که بالقوه خطرناک است. این بیماری معمولاً بعد از چند هفته به طور خود به خود شروع به بهبود می کند اما در مواردی از آن بهبودی کامل اتفاق نمی افتد.

 

 

سندروم گیلن باره

تله مدیسین ، پزشکی ا راه دور ، بهترین پزشکان ، پزشک آنلاین ، همراه سلامت ، همکار سلامت 

پیوندها

دانش همراه سلامت