کیست مچ دست

وجود توده برجسته پشت دست که ظاهر نامناسب ایجاد میکند و گاهی دردناک میشوند از علائم کیست مچ دست می باشدوجود توده برجسته پشت دست که ظاهر نامناسب ایجاد میکند و گاهی دردناک میشوند از علائم کیست مچ دست می باشد . این نوع کیست به هیچ عنوان سرطانی نیست و از جنس گانگلیون می باشند .
گانگلیون یا کیست سینوویال یک نوع فتق یا بیرون زدگی کپسول مفصلی مچ دست است. پس کپسول مفصلی در پشت مچ دست برآمده و برجسته شده و در درون آن مایع مفصلی جمع و سپس غلیظ می شود.
این کیست ها معمولا با فشارهای مکرری روی دست ایجاد می شود رخ میدهد .
کیست های گانگلیونی ممکن است به مرور زمان بزرگتر یا کوچکتر شده و یا حتی محو شود. پس اندازه آن متغیر است. معمولا در هنگامی که بیمار فعالیت های زیادی را با مچ دست انجام میدهد کیست بزرگتر میشود. کیست ممکن است مدتی محو شده و پس از مدتی دوباره عود کند. در بسیاری اوقات بیماری حتی بدون درمان پس از چند سال محو میشود.

علائم
فشاری که این کیست به روی اعصاب وارد می کند می تواند موجب فلج عصب و بروز علائمی مانند بی حسی یا گزگز شود .


روشهای متعدد درمانی وجود دارد ولی متداول ترین آن :
•    تخلیه ماده غلیظ گانگلیون توسط سرنگ و سپس تزریق کورتون موضعی داخل کیست تا از عود آن جلوگیری شود .(روش فشار مستقیم روی کیست تا کیست ترکیده و مواد آن تخلیه شود اکنون کمتر استفاده می شود.)
•    با اینحال احتمال 40 تا 50 درصد عود وجود دارد که می توان تزریق فوق را تکرار کرد .در صورت عود مکرر لازم است تا گانگلیون بطور کامل همراه با ریشه آن خارج گردد.
•    درمان های خانگی مثل ضربه زدن برای ترکاندن کیست و یا گذاشتن جسم سخت روی آن و بستن با فشار، توصیه نمی‌گردد و ممکنست با عوارض همراه باشد
•    در صورتی که گانگلیون دردناک باشد، استفاده از بریس های (آتل) مچ دست می تواند به رفع درد کمک کند.

 

مطالب فوق توسط پزشکان و گروه علمی همراه سلامت بررسی و تایید شده است . همراه سلامت سامانه مراقبت شخصی برای تمام مردم ایران می باشد .
شما میتوانید با مراجعه به وبسایت "از متخصص بپرس" پرسش های خود را مطرح کنید یا نظریات و تجربیات خود را در اختیار دیگران بگذارید .

همراه سلامت, همکار سلامت, پزشک آنلاین, بهترین پزشکان, بیخوابی, تله مدیسین, مچ دست ,کیست , مفاصل , استخوان ,سرطان, گانگلیون

کیست مچ دست

همراه سلامت, همکار سلامت, پزشک آنلاین, بهترین پزشکان, بیخوابی, تله مدیسین, مچ دست ,کیست , مفاصل , استخوان ,سرطان, گانگلیون 

پیوندها

دانش همراه سلامت