آموزش پیشگیری از حوادث در کودکان

کودکان مستعد حوادث هستند. آموزش پیشگیری از حوادث در کودکان


کودکان در سنین پایین معنی خطر را به درستی درک نمی کنند. به همین دلیل آموزش پیشگیری از حوادث در کودکان بسیار مهم است. لطفاً با مطالعه دو جدول زیر موارد مربوط به سن کودک خود را به خوبی فرا گرفته و به دیگران نیز آموزش دهید. به کمک شما می توانیم زندگی سالم تری برای فرزندان خود به ارمغان بیاوریم.

پیشگیری از حوادث در کودکان


پیشگیری از حوادث در کودکان
منبع: بوکلت کودک سالم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

 

مطالب فوق توسط پزشکان و گروه علمی همراه سلامت بررسی و تایید شده است . همراه سلامت سامانه مراقبت شخصی برای تمام مردم ایران می باشد .
شما میتوانید با مراجعه به وبسایت "از متخصص بپرس" پرسش های خود را مطرح کنید یا نظریات و تجربیات خود را در اختیار دیگران بگذارید .

پزشک متخصص اطفال، متخصص کودکان، متخصص نوزادان

آموزش پیشگیری از حوادث در کودکان

کودک، حادثه، حوادث کودکان، خطرات کودکان، بوکلت، پزشک متخصص اطفال، متخصص کودکان 

پیوندها

دانش همراه سلامت