وضعیت جنین در هفته چهارم بارداری

رشد جنین خود را با جزییات به صورت هفته به هفته مشاهده کنید . جنین شما در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارد ؟


هفته چهارم

مراحل رشد جنین در هفته چهارم بارداری

 

توپ تشکیل شده از سلولها اکنون رسما جنین است. در حال حاضر حدود 4 هفته از آخرین عادت ماهانه شما گذشته است شما ممکن است از یک تست حاملگی ساده در خانه جواب مثبت بگیرید .
کودک شما اندازه دانه خشخاش است.

 

مطالب فوق توسط پزشکان و گروه علمی همراه سلامت بررسی و تایید شده است . همراه سلامت سامانه مراقبت شخصی برای تمام مردم ایران می باشد .
شما میتوانید با مراجعه به وبسایت "از متخصص بپرس" پرسش های خود را مطرح کنید یا نظریات و تجربیات خود را در اختیار دیگران بگذارید .

وضعیت جنین در هفته چهارم بارداری

همراه سلامت, همکار سلامت, پزشک آنلاین, بهترین پزشکان, نوزاد, تله مدیسین, مراقبت نوزادان, بارداری , هفته چهارم بارداری , جنین, رشد جنین, بارداری, زنان و زایمان 

پیوندها

دانش همراه سلامت