وضعیت جنین در هفته هفدهم بارداری

رشد جنین خود را با جزییات به صورت هفته به هفته مشاهده کنید . جنین شما در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارد ؟


هفته هفدهم

مراحل رشد جنین در هفته هفدهم بارداری

کودک شما در این زمان میتواند مفاصل خود را حرکت دهد و اسکلت بدن از حالت غصروفی و نرم شروع به تبدیل شدن به حالت استخوانی می کند .
کودک شما اندازه شلغم است .

مطالب فوق توسط پزشکان و گروه علمی همراه سلامت بررسی و تایید شده است . همراه سلامت سامانه مراقبت شخصی برای تمام مردم ایران می باشد .
شما میتوانید با مراجعه به وبسایت "از متخصص بپرس" پرسش های خود را مطرح کنید یا نظریات و تجربیات خود را در اختیار دیگران بگذارید .

وضعیت جنین در هفته هفدهم بارداری

همراه سلامت, همکار سلامت, پزشک آنلاین, بهترین پزشکان, نوزاد, تله مدیسین, مراقبت نوزادان, بارداری , هفته هفدهم بارداری , جنین, رشد جنین, بارداری, زنان و زایمان 

پیوندها

دانش همراه سلامت