وضعیت جنین در هفته بیست ویکم بارداری

رشد جنین خود را با جزییات به صورت هفته به هفته مشاهده کنید . جنین شما در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارد ؟


هفته بیست و یکم

مراحل رشد جنین در هفته بیست ویکم بارداری
حرکات کودک شما از لرزش های کوچک تبدیل به ضربه میشود و این ضربات به دیواره های رحم شما وارد میشود بطوریکه شما بیشتر این ضربات را احساس می کنید.
کودک شما اندازه ی هویج بزرگ است.


مطالب فوق توسط پزشکان و گروه علمی همراه سلامت بررسی و تایید شده است . همراه سلامت سامانه مراقبت شخصی برای تمام مردم ایران می باشد .
شما میتوانید با مراجعه به وبسایت "از متخصص بپرس" پرسش های خود را مطرح کنید یا نظریات و تجربیات خود را در اختیار دیگران بگذارید .

وضعیت جنین در هفته بیست ویکم بارداری

همراه سلامت, همکار سلامت, پزشک آنلاین, بهترین پزشکان, نوزاد, تله مدیسین, مراقبت نوزادان, بارداری , هفته بیست و یکم بارداری , جنین, رشد جنین, بارداری, زنان و زایمان 

پیوندها

دانش همراه سلامت