عوامل بروز دیابت

عوامل خطر بروز ديابت نوع 2 ، عوامل خطر بروز ديابت بارداري


عوامل خطر بروز ديابت نوع 2 
•    اضافه وزن و چاقي
•    فشارخون بالا
•    اختلال چربي هاي خون
•    زندگي كم تحرك (فعاليت بدني ناكافي)
•    مصرف دخانيات
•    سن 

چاقی و فشار خون بالا و دیابت

عوامل خطر بروز ديابت بارداري
بسياري از زناني كه ديابت بارداري در آنها بروز ميكند، هيچ يك از عوامل خطر شناخته شده ابتلا به ديابت باردار ي را ندارند.
    سن بالاي 25 سال
    داشتن اضافه وزن قبل از بارداري 
    سابقه خانوادگي ابتلا به ديابت (اگر مادر و پدر يا برادر و خواهر شما ديابت داشته باشند).
    سابقه تولد نوزاد بيش از 4 كيلوگرم در گذشته
    سابقه تولد نوزاده مرده در گذشته
    سابقه ابتلا به ديابت بارداري در بارداري قبلي ميزان خطر ديابت بارداري را در دفعه بعد 2تا 3برابر مينمايد.
    وجود قند در ادرار
    اختلال تحمل گلوكز و اختلال در گلوكز ناشتا (در اين شرايط قند خون بالا است، ولي به حدي بالا نيست كه بتوان آن را ديابت در نظر گرفت. به اين حالت مرحله پيش از ديابت گفته ميشود)

 

مطالب فوق توسط پزشکان و گروه علمی همراه سلامت بررسی و تایید شده است . همراه سلامت سامانه مراقبت شخصی برای تمام مردم ایران می باشد .
شما میتوانید با مراجعه به وبسایت "از متخصص بپرس" پرسش های خود را مطرح کنید یا نظریات و تجربیات خود را در اختیار دیگران بگذارید .

عوامل بروز دیابت

همراه سلامت, همکار سلامت, پزشک آنلاین, بهترین پزشکان, نوزاد, تله مدیسین,چربی خون, فشار خون, دیابت,دیابت نوع دو, قند خون, دیابت بارداری, پانکراس 

پیوندها

دانش همراه سلامت